ساعت زنانه کلوین تایم ۰۲

Product Description

 با خرید ساعت های زنانه کلوین تایم و هدیه آن به  دوستان و آشنايان خود   رسم زيباي به ياد هم بودن را به جا آوريم. همچنين شما مي‌توانيد با خرید  اين  محصول ، ارزشمندترين هديه دنيا يعني اميد  را  به كودكان  بی سرپرست  شیرخوارگاه بازگردانید .
تمام عوايد حاصل از اين محصولات براي تامين هزينه نگهداری كودكان شیرخوارگاه امام علی اختصاص مي‌يابد. تمامي افراد مي‌توانند براي سفارش و تهيه اين ساعت ها با شماره ۳۲۷۲۱۴۹۱-۳۲۲۷۰۰۷۹۲ بخش بازارچه خیریه امام علی  تماس بگيرند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ساعت زنانه کلوین تایم ۰۲”


موسسه امام علی در یک نگاه

علاوه بر این اطلاعات فراموش نکنید که درهای شیرخوارگاه امام علی همه روزه برای عموم خیرین گشوده است .پس کمی از وقت خود را به ما بدهید

زیر نظر
سازمان بهزیستی
کل کشور

با بیش از
590 نفر پرسنل
1500 نیروی خیر

سرپرستی
بیش از 1500 کودک
از ابتدای تاسیس