فرا رسیدن حلول ماه رمضان مبارک باشد

رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن رمضان شوق اطاعت از گناه کنده شدن رمضان بهار روح به خدا پیوستن رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن فرار رسیدن ماه مبارک رمضان ، ماه مهمانی خدا بر عموم مسلمانان و هم وطنان عزیزمان در اقصی نقاط این کره خاکی مبارک باشد مدیریت و کارکنان شیر خوارگاه امام […]

ادامه مطلب

موسسه امام علی در یک نگاه

علاوه بر این اطلاعات فراموش نکنید که درهای شیرخوارگاه امام علی همه روزه برای عموم خیرین گشوده است .پس کمی از وقت خود را به ما بدهید

زیر نظر
سازمان بهزیستی
کل کشور

با بیش از
590 نفر پرسنل
1500 نیروی خیر

سرپرستی
بیش از 1500 کودک
از ابتدای تاسیس