چهارشنبه سوری متفاوت در شیرخوارگاه امام علی (ع)

در اواخر سال که همه به فکر خانه تکانی و خرید های عید هستند چهار شنبه ما در شیر خوارگاه امام علی (ع) در کنار فرزندان بی سرپرست استان البرز متفاوت گذشت، متفاوت تر از هر سال!!

امسال در چهارشنبه آخر سال شیرخوارگاه میزبان تعدادی از خیرین شهر بود. هر کس به طریقی سعی داشت دل بچه ها رو شاد کنه شاید این جشن مدت زیادی تو خاطر بچه هایی که هر کدوم سرنوشت متفاوتی در آینده دارند باقی نمونه ولی قطعا برای بزرگترا تا همیشه بهترین چهارشنبه سوری عمرشون رقم خورد.

 

موسسه امام علی در یک نگاه

علاوه بر این اطلاعات فراموش نکنید که درهای شیرخوارگاه امام علی همه روزه برای عموم خیرین گشوده است .پس کمی از وقت خود را به ما بدهید

زیر نظر
سازمان بهزیستی
کل کشور

با بیش از
590 نفر پرسنل
1500 نیروی خیر

سرپرستی
بیش از 1500 کودک
از ابتدای تاسیس