چهارشنبه سوری متفاوت در شیرخوارگاه امام علی (ع)

در اواخر سال که همه به فکر خانه تکانی و خرید های عید هستند چهار شنبه ما در شیر خوارگاه امام علی (ع) در کنار فرزندان بی سرپرست استان البرز متفاوت گذشت، متفاوت تر از هر سال!!

امسال در چهارشنبه آخر سال شیرخوارگاه میزبان تعدادی از خیرین شهر بود. هر کس به طریقی سعی داشت دل بچه ها رو شاد کنه شاید این جشن مدت زیادی تو خاطر بچه هایی که هر کدوم سرنوشت متفاوتی در آینده دارند باقی نمونه ولی قطعا برای بزرگترا تا همیشه بهترین چهارشنبه سوری عمرشون رقم خورد.

 

IMG_9707 IMG_9718 IMG_9729 IMG_9764 IMG_9772 IMG_9838 IMG_9642 IMG_9649 IMG_9669 IMG_9676

موسسه امام علی در یک نگاه

علاوه بر این اطلاعات فراموش نکنید که درهای شیرخوارگاه امام علی همه روزه برای عموم خیرین گشوده است .پس کمی از وقت خود را به ما بدهید

زیر نظر
سازمان بهزیستی
کل کشور

با بیش از
590 نفر پرسنل
1500 نیروی خیر

سرپرستی
بیش از 1500 کودک
از ابتدای تاسیس