IMG_0064با خرید هر گلدان کاکتوس خنده ای بر لب کودکی بنشانیم.

برای هماهنگی و خرید با ما در ارتباط باشید:

insta:@karajinsta

telegram:@karajinsta

تلفن های تماس:۰۹۳۳۳۰۲۳۳۲۳-۰۲۶۳۲۷۲۱۴۹۱-۰۲۶۳۲۷۰۰۷۹۲

موسسه امام علی در یک نگاه

علاوه بر این اطلاعات فراموش نکنید که درهای شیرخوارگاه امام علی همه روزه برای عموم خیرین گشوده است .پس کمی از وقت خود را به ما بدهید

زیر نظر
سازمان بهزیستی
کل کشور

با بیش از
590 نفر پرسنل
1500 نیروی خیر

سرپرستی
بیش از 1500 کودک
از ابتدای تاسیس