شیرخوارگاه امام علی (ع) در سال ۱۳۸۷ توسط جمعی از خیرین استان البرز تاسیس گردید و در سال ۱۳۹۲ عملیات اجرایی آن به پایان رسید . این شیرخوارگاه در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ۳۰۰ متر مربع با سطح اشغال ۸۰۰ متر مربع در ۳ طبقه می باشد که هزینه احداث کلیه فضاهای ساختمان اصلی و تجاری بالغ بر سه میلیارد ریال می باشد که کلیه هزینه آن توسط خیرین شهر کرج پرداخت شده اس.

شیرخوارگاه امام علی پناه جوی بیش از ۱۵۰۰ کودک بی سرپرست و بد سرپرست استان البرز از ابتدای تاسیس بوده است.

موسسه امام علی در یک نگاه

علاوه بر این اطلاعات فراموش نکنید که درهای شیرخوارگاه امام علی همه روزه برای عموم خیرین گشوده است .پس کمی از وقت خود را به ما بدهید

زیر نظر
سازمان بهزیستی
کل کشور

با بیش از
590 نفر پرسنل
1500 نیروی خیر

سرپرستی
بیش از 1500 کودک
از ابتدای تاسیس