فرهنگ كارخير و امور خيريه در جامعه ما قدمتي ديرينه دارد توصيه هاي اولياء و رهبران ديني و شخصيت هاي برجسته اجتماعي و فرهنگي در اين خصوص حكايت از آن دارد كه عمل خير و عام المنفعه در وهله نخست آثار و تبعات والاي روحي و معنوي براي فرد انجام دهنده دارد.

همچنانكه علي عليه السلام مي فرمايد :در نظر انسان شريف و كريم النفس نيكوكاري و حسن عمل، ديني است كه بر ذمه اوست و خويشتن را به اداء آن موظف مي داند .ويا اينكه مي فرمايند : زندگي زماني با نشاط خواهد بود كه اغنياء در فكر فقرا باشند. نيكوكاري بعنوان يك خصلت فطري و خدادادي در وجود انسان نهادينه شده و همراه با سير تكامل و تحول انساني به شكوفايي رسيده است.

افتتاح بازارچه خيريه شیرخوارگاه امام علی

اين بازارچه با هدف حمایت از کودکان تحت پوشش شیرخوارگاه امام علی افتتاح شد باشد که با یاری شما خیرین عزیز برای ارتقای زندگی و آینده این کودکان تلاش کنیم.

موسسه امام علی در یک نگاه

علاوه بر این اطلاعات فراموش نکنید که درهای شیرخوارگاه امام علی همه روزه برای عموم خیرین گشوده است .پس کمی از وقت خود را به ما بدهید

زیر نظر
سازمان بهزیستی
کل کشور

با بیش از
590 نفر پرسنل
1500 نیروی خیر

سرپرستی
بیش از 1500 کودک
از ابتدای تاسیس