محیط وفضای مناسب

شیرخوارگاه امام علی در زمینی به مساحت 4000 متر مربع و زیر بنای 300 متر مربع با سطح اشغال 800 متر مربع در 3 طبقه می باشد

نیروی متخصص

شیرخوارگاه امام علی در حال حاضر پذیرای 120 کودک نوزاد و نوپا می باشد که توسط پرسنل مجرب نگهداری می شوند

استانداردها

شیر خوارگاه امام علی دارای کلیه استانداردهای لازم بوده که شامل بخش قرنطینه ، بخش نگهداری نوزادان و بخش کودکان نوپا می باشد

جمع آوری کمک

.هزینه احداث کلیه فضاهای ساختمان اصلی و تجاری بالغ بر سه میلیارد ریال می باشد که کلیه هزینه آن توسط خیرین شهر کرج پرداخت شده است

آخرین اخبار شیرخوارگاه

موسسه امام علی در یک نگاه

علاوه بر این اطلاعات فراموش نکنید که درهای شیرخوارگاه امام علی همه روزه برای عموم خیرین گشوده است .پس کمی از وقت خود را به ما بدهید

زیر نظر
سازمان بهزیستی
کل کشور

با بیش از
590 نفر پرسنل
1500 نیروی خیر

سرپرستی
بیش از 1500 کودک
از ابتدای تاسیس